Human & Rousseau

Sign up for our newsletter!
Bookmark with...

Author Focus

J.C. Kannemeyer

Biographical info

John Christoffel Kannemeyer was born on March 31, 1939 in Robertson.

Since 2004 he was extraordinary professor in Afrikaans and Dutch at the University of Stellenbosch.

Kannemeyer was best known as literary critic, an academic and author of several biographies of Afikaans authors.

Kanemeyer passed away in December 2011. 

List of publications

1968 Prosakuns (’n inleiding tot die tegniek van die prosa) , Nasou
1970 Op weg na Welgevonden (oor Etienne Leroux), Academica
1973 Nederduitse digkuns (bloemlesing), Academica
1979 Kroniek van klip en ster: ’n studie van die oeuvre van D. J. Opperman, Human & Rousseau
1978 Geskiedenis van die Afrikaanse Literatuur I
1983 Geskiedenis van die Afrikaanse Literatuur II
1990 Die dokumente van Dertig, Jutalit
1992 Figuur en fluit, Dimensie
1993 Die Afrikaanse literatuur: 1652-1987, Academica
1993 A History of Afrikaans Literature, Shuter & Shooter
1995 Die gespitste binneblik, Tafelberg
1998 Op weg na 2000, Tafelberg
1998 Verse vir die vraestel, Tafelberg
2000 Kaap van skrywers: ’n literêre reisgids, Tafelberg
2000 Sonklong oor Afrika, Tafelberg
2005 Ek ken jou goed genoeg – Die briefwisseling tussen N.P. van Wyk Louw en W.E.G. Louw 1936–1939, Protea Boekwinkel
2005 Die Afrikaanse literatuur: 1652-2004, Human & Rousseau

Biographies

1986 D.J. Opperman: ’n biografie, Human & Rousseau
1993 Wat het geword van Peter Blum?, Tafelberg
1994 Die bonkige Zoeloelander, Tafelberg
1994 Opperman se lewe in beeld, Tafelberg
1995 Die dienswillige dienaar, Tafelberg
1995 Langenhoven: ’n lewe, Tafelberg
1999 Leipoldt: ’n lewensverhaal, Tafelberg
1999 Uit die skatkis van die slampamperman, Tafelberg
1999 So blomtuin-vol van kleure: Leipoldt oor Clanwilliam, Tafelberg
2002 Die goue seun: Die lewe en werk van Uys Krige, Tafelberg
2002 Uit die skatkis van die goue seun, Tafelberg
2004 Jan Rabie: ’n biografie, Tafelberg
2006 Hannes van der Merwe: argitek en skrywersvriend, Protea Boekhuis,
2008 Leroux: ’n lewe, Protea Boekhuis
2009 Briewe van Peter Blum, (Geredigeer en ingelei deur J.C. Kannemeyer), Hemel & See Boeke

Books By This Author